Bilde av par utenfor hytte - trygt hyttekjøp

Trygt hyttekjøp med Talgø Tradbo AS

Talgø Tradbo AS er nå blitt medlem av merkeordningen "Trygt Hyttekjøp". Trygt Hyttekjøp skal imøtekomme kundenes og myndighetenes forventning til ansvarlighet, faglig utførelse og gode arbeidsvilkår. Ved å velge leverandører med merket "Trygt Hyttekjøp" er du som hyttekjøper sikret kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Se etter Trygt Hyttekjøp når du skal kjøpe ny hytte. Hytteprodusenter som bruker merket sikrer deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

  • Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk
  • Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om
    hyttekjøpet
  • Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova
  • Vi lover deg faglig utførelse av din hytte
  • Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda
  • Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmer i Trygt Hyttekjøp. Hyttekjøperne skal være trygg på at som hytteprodusentene som er medlem oppfyller kvalitetskravene.

Les artikkelen "Hytteprodusentene lanserer merkeordningen Trygt Hyttekjøp"
Les artikkelen "Trygt Hyttekjøp skaper tillit i markedet"

 

0
Feed